PERCÉE MODERNE

[ Pays scandinaves 1870-1890 ]
Domaine :
Zone géographique :
Sous la direction de : Kajsa ANDERSSON
Bibliographie

MICHAËLIS K., L’Âge dangereux (Den farlige Alder, 1910), Paris, A. Lemerre, 1911.

ENGELSTAD I., Sammenbrudd og gjennombrudd, Oslo, Pax, 1984 ; IVERSEN I., « Et moderne gjennombrudd », in Norsk kvinnelitteraturhistorie, t. 1, Oslo, Pax, 1978 ; ID., « Når driften truer », inMØLLER JENSEN E. et al. (dir.), Nordisk kvindelitteraturhistorie, t. 2, Copenhague, Rosinante, 1993.