POLOGNE – ÉCRIVAINES

1945-1989
[ depuis 1945 ]
Domaine :
Zone géographique :
Sous la direction de : Maria DELAPERRIERE
Bibliographie

BORKOWSKA G., Cudzoziemki, Studia o polskiej prozie kobiecej, Varsovie, Wydawnictwo KR, 1996 ; IWASIÓW I., « Płeć i czytanie », in Rewindykacje, Kobieta czytająca dzisiaj, Cracovie, Universitas, 2002 ; JANION M., Kobiety i duch inności, Varsovie, Sic !, 1996.

BORKOWSKA G., « Wyskrobać starą zaprawę z pomnika polskiej literatury… O “młodej” prozie kobiecej », in Teksty drugie, no 5, 1996 ; CZAPLIŃSKI P., « Kobiety i duch tożsamości », in Opcje, no 3, 2003.