Réa GALANAKI

Romancière, poétesse et essayiste grecque.
[ HÉRAKLION, CRÈTE 1947 ]
Domaine :
Zone géographique :


Sous la direction de : Henri TONNET, Sophia DENISSI
Bibliographie

La vie d’Ismaïl Férik Pacha (O vios tou Ismaïl Ferik pasa, 1989), Arles, Actes Sud, 1992.

KOURTOVIK D., Imedapi exoria, Kimena yia tin elliniki logotechnia, 1986-1991, Athènes, Opera, 1991 ; ID., Ellines metapolemiki syngraphis, Athènes, Patakis, 1999 ; TSAKNIAS S., Epi ta ichni, Kritika kimena, 1985-1988, Athènes, Sokolis, 1990 ; ID., Prosopa ke maskes, Kritika kimena, 1988-1999, Athènes, Nefeli, 2000 ; ZIRAS A., Yenealoyika, Yia tin piisi ke tous piites tou ‘70, Athènes, Roptron, 1989.