SHANG JINGLAN

Connue également sous le nom de SHANG MEISHENG
Poétesse chinoise.
[ KUAIJI, AUJ. SHAOXING 1605 – KUAIJI, AUJ. SHAOXING V. 1680 ]
Domaine :
Zone géographique :


Auteur-e : LIU KE
Sous la direction de : Tian LUO
Bibliographie

Jinnang ji, in Qi Biaojia ji, Pékin, Zhonghua shuju, 1960.

CHANG K.-I. S., SAUSSY H. (dir.), Women Writers of Traditional China : An Anthology of Poetry and Criticism, Stanford, Stanford University Press, 1999 ; GRANT B., IDEMA W. L., The Red Brush : Writing Women of Imperial China, Cambridge, Harvard University Press, 2004 ; HU W., Lidai funü zhuzuo kao, Shanghai, Shanghai guji chubanshe, 1985 ; KO D., Teachers of the Inner Chambers : Women and Culture in Seventh Century China, Stanford, Stanford University Press, 1994.