Slavka DINKOVA-KOSTADINOVA

Poétesse et journaliste macédonienne.
[ SALONIQUE, AUJ. THESSALONIQUE 1850 – SALONIQUE, AUJ. THESSALONIQUE 1869 ]
Bibliographie

COLL., Makedonski istoriski rečnik, Skopje, Institut d’histoire nationale, 2000 ; RISTOVSKI B., Slavka Dinkova, Skopje, Prosvetno delo, 1958.