TANG YUEN

Architecte chinoise.
[ CHONGQING 1944 ]
Domaine :
Zone géographique :


Auteur-e : LU YONGYI
Sous la direction de : Anne-Marie CHÂTELET
Bibliographie

ZHU J. (dir.), Sixty Years of Chinese Architecture 1949-2009. History, Theory, Criticism/Jianzhu 60 Nian (1949-2009). Lishi Lilun Yanjiu, Pékin, China Architecture and Building Press, 2009.