Teresa FERENC

Poétesse polonaise.
[ RUSZÓW, ZAMOŚĆ 1934 ]
Domaine :
Zone géographique :


Sous la direction de : Maria DELAPERRIERE
Bibliographie

BIEŃKOWSKI Z., « Gruczoł », in Ćwierć wieku intymności, Szkice o poezji i niepoezji, Varsovie, Agawa, 1993 ; SMOLKA I., « Niewiarygodne ciało », in Lęki, ucieczki i akceptacja, Varsovie, Czytelnik, 1984.