TIMRAVA (Božena SLANČÍKOVÁ , dite)

Écrivaine slovaque.
[ POLICHNO 1867 – LUČENEC 1951 ]
Domaine :
Zone géographique :


Auteur-e : Elena MELUŠOVÁ
Sous la direction de : Diana LEMAY
Bibliographie

MIKULA V. (dir.), Slovník slovenských spisovateľov, Bratislava, Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV, 2005 ; POVCHANIČ Š., Histoire de la littérature slovaque, Paris, L’Harmattan, 2003.