Urszula KOZIOŁ

Poétesse polonaise.
[ RAKÓWKA, PRÈS DE BIŁGORAJ 1931 ]
Domaine :
Zone géographique :


Sous la direction de : Maria DELAPERRIERE
Bibliographie

KOZAK A., MACOR-FILARSKA I., SPLAWIŃSKI G. (dir.), « Wisława Szymborska, Urszula Kozioł, Halina Poświatowska, Ewa Lipska : quatre poètes polonaises contemporaines », in PO&SIE, no 62, 1992.