YU XUANJI (YU YOUWEI , dite)

Poétesse chinoise.
[ CHANG’AN, AUJ. XI’AN 844 – CHANG’AN, AUJ. XI’AN vers 869 ]
Domaine :
Zone géographique :


Auteur-e : WANG ZHUYA
Sous la direction de : Tian LUO
Bibliographie

CHEN W., Tang nüshiren ji sanzhong, Shanghai, Shanghai guji, 1984 ; DONG N., WU G. (dir.), Tangdai wenxueshi, Pékin, Renmin wenxue, 1995 ; PENG D., Quan Tangshi (1707), Pékin, Zhonghua shuju, 2008 ; TAN Z., Zhongguo wenxuejia dacidian (1934), Zhou Z. (dir.), Pékin, Zhonghua shuju, 1998 ; XIAO D., Tangshi jianshang cidian, Shanghai, Shanghai cishu chubanshe, 1983.