YŪJO, « COURTISANE »

[ Japon VIIIe-XVIIe siècle ]
Domaine :
Zone géographique :
Auteur-e : IWAGI KENTARŌ
Sous la direction de : Midori OGAWA
Bibliographie

HOSOKAWA R., Itsudatsu no nihon chūsei, Tokyo, Yōsen-sha, 1996 ; WAKITA H., Josei geinō no genryū, kugutsu, kusemai, shirabyōshi, Tokyo, Kadokawa-shoten, 2001.