ZHANG JIE

Écrivaine chinoise.
[ PÉKIN 1931 ]
Domaine :
Zone géographique :


Auteur-e : LUO TIAN
Sous la direction de : Tian LUO
Bibliographie

Les Ailes de plomb (Chenzhong de chibang, 1981), Paris, M. Sell, 1986 ; Galère (Fang zhou, 1982), Paris, M. Sell, 1989.

WANG M., « Jixian xiezuo yu wu bian de xianshi zhuyi », in Dushu, Pékin, vol. 6, 2002.