ZHANG YUNIANG

Connue également sous le nom de ZHANG RUOQIONG
Poétesse chinoise.
[ SONGYANG XIIIe siècle ]
Domaine :
Zone géographique :


Auteur-e : LIU KE
Sous la direction de : Tian LUO
Bibliographie

Lanxue ji, in Congshu jicheng xubian, Taipei, Xinwenfeng chubangongsi, 1989.

CHANG K.-I. S., SAUSSY H. (dir.), Women Writers of Traditional China : An Anthology of Poetry and Criticism, Stanford, Stanford University Press, 1999 ; GRANT B., IDEMA W. L., The Red Brush : Writing Women of Imperial China, Cambridge, Harvard University Press, 2004.

MENG C., « Zhang Yuniang guifang sanqing yingwumu zhenwen », in Meng Chengshun xiqu ji, Chengdu, Bashu shushe, 2006.