ZONG PU (FENG ZHONGPU , dite)

Romancière et essayiste chinoise.
[ PÉKIN 1928 ]
Domaine :
Zone géographique :


Auteur-e : LUO PENG
Sous la direction de : Tian LUO
Bibliographie

Le Sacrifice du cœur (Xin ji, 1980), Pékin, Panda, 1993.

Zong Pu xiaoshuo xuan, Pékin, Beijing chubanshe, 1981 ; Zong Pu wenxue chuangzuo pinglun ji, Pékin, Renmin wenxue, 2003.

SHENG Y., Ershi shiji nüxing wenxue shi, Tianjin, Tianjin renmin chubanshe, 1995.