ZUO FEN

Poétesse chinoise.
[ LINZI, SHANDONG V. 255 – LINZI, SHANDONG 300 ]
Domaine :
Zone géographique :


Auteur-e : ZHANG RUOQIANG
Sous la direction de : Tian LUO
Bibliographie

CHANG K.-I. S., SAUSSY H. (dir.), Women Writers of Traditional China, Palo Alto, Stanford University Press, 1999 ; CHEN X., YU H. (dir.), Lidai funü shici xuanzhu, Pékin, Zhongguo funü chubanshe, 1985 ; ZHONG Q., Limited Views : Essays on Ideas and Letters, Cambridge, Harvard University Asia Center 1998.