Zuzanna GINCZANKA (née Zuzanna Polina GINCBURG )

Poétesse polonaise.
[ KIEV 1917 – CRACOVIE 1944 ]
Domaine :
Période historique :
Zone géographique :


Sous la direction de : Maria DELAPERRIERE
Bibliographie

ARASZKIEWICZ A., Wypowiadam wam moje życie, Melancholia Zuzanny Ginczanki, Varsovie, Fundacja Ośka, 2001 ; KIEC I., Zuzanna Ginczanka, życie i twórczość, Poznań, Obserwator, 1994.